VEDELVÄRVIMINE

Energiasäästlikud ja turvalised värvimis-/kuivatuskambrid

  • Väljatõmbe- ja sissepuhkeventilatsioon ja filtrid nii lahusti kui vee baasil värvidele
  • Värviruumi õhu kütteseadmed (keskküttevee, auru, õli/gaasi, maasoojuse baasil)
  • Soojustagastus vähemalt 70% efektiivsusega
  • sutomaatsed gaasianalüsaatorsüsteemid õhuvahetuse juhtimiseks
  • Kambrite konstruktsioonid vastavalt kliendi soovidele ja tuleohutusnõuetele
  • ATEX-standarditele vastavad valgustid ja komponendid
  • Manuaal- ja automaatkonveierid toodete liigutamiseks
  • Kombineeritud haaveldus-värvimis-kuivatusruum ühes ja samas kambris. 
    Vt. lisainfot: yhdistetty raepuhaltamo/maalaamo/kuivaamo.

 

Tööpõhimõte

Värvimiskambri mitmeastmeline filtreerimisprotsess hoiab õhukanalid ja seadmed puhtad ning keskkonda sattuva tolmu koguse minimaalsena.

Automaatne gaasianalüsaatorsüsteem tagab puhta ja turvalise töökeskkonna ning reguleerib vahetatavat õhtu vastavalt tegelikele vajadustele ja võimaldab energiat õhu tsirkuleerimise teel oluliselt säästa.

Kompaktsed seadmed, mis on tehases ette valmistatud kiireks paigalduseks. Paindlikud võimalused seadmete asukohale.

Võimalus lisada õhu niisutus- või kuivatussüsteeme.

Võimalus lisada kliimaolude automaatne mõõtmis- ja salvestussüsteem.

Võimalus integreerida süsteemiga VOC-gaaside säästlikud katalüütpõletusseadmed.

 

SOOJUSTAGASTUS

Ketassoojusvaheti tagab vähemalt 70% efektiivsuse.

Lisafiltrid tagavad süsteemi hooldusvaba töö ja kasuteguri säilumise muutumatuna ka pika aja jooksul.

Integreeritud konstruktsioon on kompaktne ka suuremate seadmete puhul.

Tagab kütteseadmete väiksema energiatarbe. Ka keskkonda reostavate heitmete kogus väheneb.

Soojustagastus- ja gaasianalüsaatorsüsteeme on võimalik paigaldada ka vanematele värviruumidele, mis võimaldab lühikese tasuvusajaga tuua energiakulud kaasaegsele tasemele.

We are using cookies on this website to improve your user experience. By continuing to use this page you accept the use of cookies.