Engineering

Värvimisruumide auditeering
- Tootlikkuse ja viimistluse kvaliteedinõuete täitmise analüüs
- Allhankijate auditeerimine
 
Värviruumide projekteerimine ja konsultatsioonid
Värvimissüsteemide projekteerimine ja testimised
Viimistlusprotsesside ülesehituse väljatöötamine
Värviruumide ohutus- ja keskkonnanõuetele vastavuse analüüs 
Tootlikkuse tõstmise aluste väljatöötamine
Energiaefektiivususe tõstmine 
Allhankelepingute ja nende täitmise jälgimise põhimõtete väljatöötamine 
Viimistlusega seotud testid ja analüüsid, sh. Frosio inspekteerimine
Spetsialistihinnangud
Hangete konsulteerimised

We are using cookies on this website to improve your user experience. By continuing to use this page you accept the use of cookies.