Opatentowany przez Pekotek system obiegu ścierniwa Non-Waste

Prosty I niezawodny system dla różnorodnych ścierniw, bez przenośników mechanicznych

  • kolektory podłogowe do gromadzenia zużytego ścierniwa. Głębokość fundamentu mniej niż 1 m
  • Transport i separacja ścierniwa, filtrowanie powietrza I odprowadzenie zanieczyszczeń z użyciem tylko jednego wentylatora, bez przenośników poziomych i pionowych
  • Zwarty blok technologiczny, elastyczna lokalizacja I szybki montaż
  • Możliwe stosowanie jako instalacja dwu-ścierniwowa do przemiennego stosowania kombinacji ścierniw, np. śrut-korund; korund-mikrokule szklane, itd. na tej samej instalacji. Odbiór zużytego ścierniwa z podłogi i separacja zanieczyszczeń realizowane jednym strumieniem powietrza, w połączeniu z separatorem magnetycznym zapewnia najlepszą efektywność użycia i czystość ścierniwa. Jeden przełącznik przestawia instalację do pracy z innym ścierniwem
  • przewidziana do pracy ręcznęj lub do współpracy z robotem
  • skuteczna wentylacja zapewnia dobre warunki pracy
  • oświetlenie lampami ze specjalnym zabezpieczeniem
  • Możliwość stosowania jako uniwersalnej kabiny do czyszczenia/malowania/suszenia

 

Zasada działania

Jeden wentylator wytwarza strumień powietrza realizujący transport ścierniwa, wentylowanie kabiny, separację zanieczyszczeń I ich odprowadzenie z obiegu roboczego.

Powietrze przepływa przez kolektory zużytego ścierniwa NON-WASTE (2). Zużyte ścierniwo niesione jest strumieniem powietrza z kolektorów podłogowych do separatora (14).

Oczyszczone w separatorze ścierniwo jest zawracane do śrutownicy (19). Zanieczyszczone pyłami powietrze przepływa przez blok filtrów.

Filtry (13) są czyszczone automatycznie impulsami sprężonego powietrza. Pył po czyszczeniu opada na dno zasobnika pod filtrami (16).

Następnie, jest odprowadzany do zasobnika odpadów (18) lub może być przetransportowany do cyklonu (17) i po finalnym oczyszczeniu do zbiornika odpadów.

Oczyszczone powietrze płynie przez wentylator (15) I jest wyrzucane na zewnątrz (8) ( latem) lub 80% będzie zawrócone (6) do obiegu wentylującego kabinę (zimą)

Świeże powietrze (12) jest pobierane z zewnątrz lub z hali produkcyjnej. Video

We are using cookies on this website to improve your user experience. By continuing to use this page you accept the use of cookies.