Energooszczędne I bezpieczne kabiny do malowania/suszenia

  • urządzenia do obróbki powietrza na poborze I na wyrzucie z filtrami wielostopniowymi
  • wybór systemów grzewczych (woda/para, elektryczny, pompy ciepła)
  • rekuperatory do odzysku ciepła o sprawności 70% minimu
  • automatyczny system ciągłej kontroli stężenia gazów
  • obudowy kabin zgodnie z potrzebami produkcji I przepisów pożarowych
  • oświetlenie i wyposażenie z atestami ATEX
  • systemy transportowe ręczne i automatyczne- napędzane
  • zintegrowane kabiny do czyszczenia/malowania/suszenia

Zasada działania

Kilkustopniowy system filtrów w kabinie malarskiej zapewnia czystość kanałów wentylacyjnych I centrali, a emisja pyłów do atmosfery jest minimalna

Automatyczny system kontroli stężenia gazów zapewnia czyste I bezpieczne warunki pracy, a automatyczna kontrola ilości powietrza na poborze I wyrzucie, zgodnie z potrzebami skutecznej wentylacji, pozwala na optymalizację obiegu powietrza i zużycia energii.

Zwarte I wstępnie montowane centrale z elastycznością lokalizacyjną i szybkim montażem

Instalacje posiadają lub oferują możliwość późniejszego zamontowania zintegrowanej suszarki lub regulatora wilgotności

Posiadają lub oferują możliwość zainstalowania systemu automatycznej kontroli procesu i rejestracji parametrów

Posiadają lub oferują możliwość zainstalowania zintegrowanego systemu kontroli emisji VOC z dopalaczem katalitycznym

System odzysku ciepła

Rotacyjny system rekuperacji gwarantuje wysoką skuteczność odzysku ciepła 70% min.

Dodatkowe filtry utrzymują system jako bezobsługowy, z zachowaniem pierwotnej sprawności.


Zintegrowany z centralą, nie powiększa jej gabarytów.

Zapewnia to zastosowanie mniejszej jednostki grzewczej. Ponadto, emisja zanieczyszczeń do atmosfery jest mniejsza

System rekuperacji może także być dodany do istniejącej malarni. Możliwym jest obniżenie wysokich kosztów eksploatacji starej centrali do współcześnie akceptowanego poziomu przy niewielkim koszcie inwestycyjnym, z krótkim okresem amortyzacji.

Malowanie mokre, malowanie natryskowe, malowanie przemysłowe, kabina malarska, hala malarni. Miejsce malowania, linia malarska, strefa malowania.

Wentylacja dla malowania, filtrowanie pyłu farb, wentylowanie par rozpuszczalników, wyrzut par rozpuszczalników. Obróbka powietrza wentylacji malarni, filtry pyłów farb, filtry kabiny malarskiej. Odzysk ciepła, rozwiązania ATEX. Przenośnik podwieszony, przenośnik napędzany

Odparowanie, kabina susząca, suszarnia,

Przygotowalnia farb, magazyn farb

We are using cookies on this website to improve your user experience. By continuing to use this page you accept the use of cookies.