System odzysku ciepła

Rotacyjny system rekuperacji gwarantuje wysoką skuteczność odzysku ciepła 70% min.

Dodatkowe filtry utrzymują system jako bezobsługowy, z zachowaniem pierwotnej sprawności.

Zintegrowany z centralą, nie powiększa jej gabarytów.

Zapewnia to zastosowanie mniejszej jednostki grzewczej. Ponadto, emisja zanieczyszczeń do atmosfery jest mniejsza.

System rekuperacji może także być dodany do istniejącej malarni. Możliwym jest obniżenie wysokich kosztów eksploatacji starej centrali do współcześnie akceptowanego poziomu przy niewielkim koszcie inwestycyjnym, z krótkim okresem amortyzacji.

We are using cookies on this website to improve your user experience. By continuing to use this page you accept the use of cookies.