Planläggning

Auditering av måleri
-Utvärdering av kapacitet och kvalitetsproduktionsförmåga
-Auditering av underleverantörer
 

Planering och konstruktion av målerianläggning

Utveckling och test av målningsprocessen

Utveckling av olika måleri processer

Konsultation i anslutning till de lagstadgade kraven för måleriet

Service i anslutning till utveckling av effektiviteten

Kontroll och utveckling av energieffektiviteten

Konsultation i anslutning till utläggning på entreprenad (måleri)

Kontroller i anslutning till ytbehandling, Frosio-kontroller

Expertutlåtanden

Inköpskonsultation

T_COOKIE_HEADLINE
T_COOKIE_MAINDESCRIPTION