Blästring och blästerrum

Ett enkelt och funktionssäkert system för återvinning av blästermedel. Inga mekaniska transportband.

  • Golvränna för uppsamling av blästermedel, lågt fundament.
  • Transport och klassificering av blästermedel och damm filtrering. Endast en fläkt för hela systemet, inga andra överföringsanordningar behövs.
  • Kompakta anordningar, flexibla placeringar, snabb installation.
  • Blästring med olika blästermedel; t.ex. stålsand och aluminiumoxid / glaskulor i samma kammare. Överföring med luftflöde i förening med magnetavskiljare garanterar en bra avskiljning, och byte av blästermedel sker enkelt och snabbt från en avbrytare.
  • Manuellt eller robot blästring
  • Bläster tåliga armaturer
  • Process anpassad kammarkonstruktion och väggskydd
  • Kombinerad blästerhall/måleri/torkanläggning, allt i ett.

 

Återvinning av blästermedel gäller även blästersand, vilket gör städningen enkel och sikten vid arbetet hålls god tack vare damm avskiljningen.

Funktionsprincip

Hantering av blästermaterialet i anläggningen, ventilation i kammaren, dammutsugning och uppsamling av avfall utförs med en enda fläkt, som kommer efter filtret, i ren luft.

Luft sugs upp via sugrännorna (2) i NON-WASTE-golvet. Samtidigt leder luftströmmen det använda blästermaterialet som samlats i sugrännorna till sållet (14), varifrån det användbara materialet returneras till blästertanken (19). Den dammbemängda luften leds vidare till filtret (13). Filtret har automatisk rengöring med tryckluftsimpuls, som fäller ner avfallet till botten av filtret (16). Från botten förs avfallet direkt till avfallskärlet (18) eller leds med hjälp av luftflödet via cyklonen (17) till avfallskärlet. En fläkt (15) blåser ut den rena luften antingen helt (8) (sommartid) eller så returneras luften (6) upp till 80 % till blästerkammaren (vintertid). Ersättningsluft (12) till blästerkammaren tas antingen utifrån eller från den omgivande hallen. Video

 

 

T_COOKIE_HEADLINE
T_COOKIE_MAINDESCRIPTION