Måleri

Energieffektiva och säkra måleri- och torkanläggningar
•    Till / från lufts anordningar samt filter för lösningsmedelsbaserade och vattenlösliga målarfärger
•    Uppvärmningssystem för blästerkammarens luft (vatten, ånga, olja/gas, el, jordvärme)
•    Värmeåtervinning upp till 70 % effekt
•    Automatiska gasdetektioner
•    Konstruktionselement för blästerkammare enligt önskemål och brandsäkerhetskrav
•    ATEX-godkända armaturer och komponenter
•    Manuella samt Power & free transportband för behandling av arbetsstycken
•    Kombinerad blästeranläggning /måleri/torkanläggning.


Mångdubbel filtrering

Den automatiska gasdetektionen ger garanti för en sund och trygg arbetsmiljö, reglerar evakueringsluften enligt det verkliga behovet och gör det möjligt att cirkulera luften så att energi kan sparas.

Den effektiva och underhållsfria värmeåtervinningen återvinner upp till 70 % av värmen i den avgående luften. 

Kompakt och på förhand hopsatt och elektrifierad anordning, flexibel placering, snabb installation.

Option för fuktare eller torkanläggning och automatisk uppföljning och registrering av verksamheten.

Möjlighet till option för en integrerad katalytisk förbränningsanläggning för kontroll av VOC-utsläpp till lågt driftspris.


Värmeåtervinning.


Med en roterande värmeåtervinningsapparat erhålls en hög verkningsgrad, minst 70 %.

Tilläggsfilter säkerställer apparaten underhållsfrihet och att verkningsgraden kan upprätthållas.
En integrerad konstruktion utökar ej apparaten storlek.

Behovet av värmeenergi till systemet utifrån minskar, vilket i sin tur minskar storleken på de olika behållarna, ex. värmeelement, m.m.  Även eventuella utsläpp minskar.

Värmeåtervinning och mätning av lösningsmedelshalter kan installeras även i äldre målerier. Anläggningens driftskostnader och återbetalningstid kan kortas ner till en nivå som motsvarar dagens genomsnitt.

 

T_COOKIE_HEADLINE
T_COOKIE_MAINDESCRIPTION