Special anläggningar

Kombinerade blästrings-/måleri-/torkanläggning

I produktionen av stora eller svårflyttbara detaljer, eller om utrymmet är begränsat, kan hela målningsprocessen genomföras bäst i en s.k. målningskammare (mobilmåleri). En kombinationskammare möjliggör målning av detaljen, snabb torkning efter blästringen, utan att detaljen behöver flyttas. Här är det möjligt att spara ansenliga anläggnings kostnader. Pekotek Combined Mobile Unit

Transportabla anläggningar

Vi kan leverera container byggda för bläster-, måleri- och torkanläggning i funktionsfärdigt skick.

Dessa består av transportabla element som byggs ihop till en linje allt efter kapacitetsbehovet. De minsta enheterna vi levererar är container i magnumstorlek, medan större levereras som element, med stomme av stål.

Om kapaciteten räcker till, så kan hela ytbehandlings processen från blästring till torkning, utföras i en och samma container.

Be om mer information

T_COOKIE_HEADLINE
T_COOKIE_MAINDESCRIPTION