Vi levererar skräddarsydda övervaknings/utvärderingssystem för er produktion

 • Övervakning av verksamheten i måleriet
 • Övervakning av verksamheten i blästeranläggningen
 • Utvärdering av verksamheten
 • Övervakning av systemets tillstånd (automatiskt nödstopp m.m.)
 • Övervakning i realtid även till mobiltelefon
 • Fjärrstyrning
 • Övervakning på entreprenad
 • Automatisk arkivering av utvärderingar
 • Automatisk utskrift av rapporter m. m. (vid behov)
 • Möjligt att se och läsa rapporter på nätet
 • Status i realtid
 • Möjligt att ansluta kundens egna information till rapporterna

 

 

Systemet kan installeras i varierande omfång oberoende av anläggningens ålder/leverantör.

T_COOKIE_HEADLINE
T_COOKIE_MAINDESCRIPTION