Service

Regelbundet underhåll är en hörnpelare och vi skriver serviceavtal. I servicen som innefattar bl.a. lagstadgade kontroller som ansluter sig till anläggningen på en och samma gång.
 

Vår servicepersonal är specialiserad på ytbehandlingsutrustning och kartläggningar av dessa. Regelbundet underhåll säkerställer en störningsfri drift. I vårt sortiment finns på lager de mest frekventa reservdelarna om sådana behövs.

Vi utför vid behov även siktanalyser av blästermedel på ort och ställe.

Kompressorservice ingår också i vårt utbud av servicetjänster.

Vi utför kalibrering av gasdetektorer, granskning och rengöring av ventilationskanaler med luftflödesmätning samt jordmätning. Mätning av isolerings motstånd med utfärdande av intyg. Samt övriga lagstadgade mätningar efter behov.

Vi besiktar och utvärderar ATEX-klassade utrymmen och klassningsritningar efter Erat behov

Genom en samordning av servicebesök, så hålls kostnaden för dessa inom en rimlig nivå.Kalibrerings och gransknings intervaller.

Kalibrering och granskning av gasdetektorer, ventilationskanaler, jordningsmätning samt isolerings mätning enligt lagstadgade mellanrum.

T_COOKIE_HEADLINE
T_COOKIE_MAINDESCRIPTION