Usługi i części zamienne

Ciągłość dostaw części zamiennych oraz specjalistyczne usługi w zakresie obowiązkowych przeglądów okresowych, a także w przypadkach losowych.

Dostawy części zamiennych i specjalistyczne usługi serwisowe

Oferujemy ciągłość dostaw części zamiennych i szybkozużywających się. Nasi specjaliści wykonają przeglądy techniczne i określą zakres działań zapewniających prawidłową pracę urządzeń.
Wykonamy także obligatoryjne usługi kontrolne i badania parametrów roboczych.

Kompleksowy przegląd linii w czasie jednej wizyty

Wykonujemy obowiązkowe kalibracje czujników stężeniowych i kontrolę/czyszczenie kanałów wentylacyjnych IV obiegu, z pomiarami wielkości przepływu, a także pomiary i wydanie certyfikowanych świadectw z pomiarów rezystancji i uziemienia.

Obowiązkowe terminy pomiarów i badań w malarniach

  • Coroczna kalibracja czujników stężenia par VOC
  • Coroczna kontrola czystości kanałów wentylacyjnych
  • Pomiary skuteczności uziemienia co 3 lata
  • Pomiary oporności izolacji co 5 lat

Cała obsługa serwisowa przez jednego partnera

  • Systemy wentylacyjno – grzewcze
  • Części zamienne
  • Wyposażenie śrutowni
  • Wyposażenie malarni
  • Filtry

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami po więcej szczegółów