Pekocare Productivity

Pekocare Productivity jest serwisem wspomagającym zwiększenie wydajności zakładu obróbki powierzchniowej – większa powierzchnia pomalowana mniejszym wysiłkiem.

Wydajność linii obróbki powierzchniowej

W obróbce powierzchniowej często mamy dobre wykorzystanie urządzeń produkcyjnych, lecz nie zawsze wiemy, kiedy wydajność jest adekwatna do oczekiwań, a kiedy nie.
Często trudno jest znaleźć miejsca do poprawy, jeśli nie mamy ewidencji jakości pracy na zmianie lub przy danej partii produkcyjnej.

W zakładach obróbki powierzchniowej dobrym wynikiem (w Płn. Europie) jest przerób na poziomie 80 000 – 100 000 €/osobę/rok. Częste spadki poniżej tej wartości mają przyczynę w trzech czynnikach:

  • Długi czas wprowadzania do produkcji
  • Słabe wykorzystanie czasu pracy
  • Niezadowalająca technika malowania

Bilans czasu malarni

Wykorzystanie bilansu czasu można poprawić przez zredukowanie ilości zmian kolorów farb i wyeliminowanie błędów w ustalaniu kolejności malowania.
Efektywność malowania może być poprawiona poprzez poprawę jakości sprzętu i metod pracy personelu/ techniki malowania.

W systemie Pekocare Productivity stopień wykorzystania bilansu czasu jest dokumentowany i  oceniany, po czym dane są prezentowane w czytelnym formacie wizualnym. Dysponując wizualizacją danych możemy podjąć działania optymalizujące.

Specjalista d/s optymalizacji pracy malarni

Częścią programu optymalizacji pracy malarni Pekocare productivity są spotkania analizujące produkcję i możliwości rozwojowe z udziałem eksperta Pekoteku.
Proces obróbki powierzchniowej jest analizowany pod katem ciągłej poprawy funkcjonowania dla wzrostu wydajności produkcji.

Skontaktuj się z nami po więcej szczegółów

Możecie zadzwonić lub wysłać wiadomość bezpośrednio do mnie. Możecie także wykorzystać formularz kontaktowy przez poniższy link.

Petri Rautiainen
Petri Rautiainen
Specjalista ds. Rozwoju
Rozwój Biznesu
Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami po więcej szczegółów