Modernizacja linii obróbki powierzchniowej

Modernizacja starych linii obróbki powierzchniowej jest uznaną specjalnością Pekoteku.

Nie zawsze celowym jest inwestowanie w nową linię obróbki powierzchniowej w przypadku, gdy modernizacja istniejącej zapewni oczekiwane rezultaty

Jedną ze specjalności Pekoteku jest modernizacja starych linii obróbki powierzchniowej. W większości przypadków wymienia się pewne urządzenia na nowe lub poprawia się funkcjonowanie linii poprzez instalowanie dodatkowych urządzeń. Typowe zabiegi modernizacyjne obejmują optymalizację zużycia energii w malarni poprzez zainstalowanie systemu odzysku ciepła bądź zamianę metody piaskowania na czyszczenie ścierniwem o wysokiej trwałości, w obiegu zamkniętym.

Wyburzenia starych instalacji

W większości przypadków, projekty modernizacyjne łączą się z koniecznością demontażu starego wyposażenia, które osiągnęło koniec przydatności do eksploatacji. Podejmujemy się bezpiecznego demontażu urządzeń oraz ich właściwą utylizację i recyrkulację odpadów.

Zestawy prefabrykowane

Zawsze staramy się dostarczać jednostki wstępnie zmontowane w maksymalnym, możliwym zakresie w celu zminimalizowania czasu instalacji u klienta.
Wyprodukowanie i wstępny montaż ma miejsce w Zakładzie Pekotek w Reijola.

Wysoka rentowność inwestycji w odzysk ciepła w malarni

Wysokosprawny i bezobsługowy rekuperator obrotowy oferuje odzysk ponad 70% ciepła z wywiewanego na zewnątrz zużytego powietrza wentylacji.
Ponadto, ciągły monitoring stężenia par VOC zapewnia dobre i bezpieczne warunki pracy, wykorzystując do maximum zamknięty obieg ciepłego powietrza wentylacji.
Blok rekuperatora zwarty, wstępnie zmontowany i okablowany, może być umiejscowiony i uruchomiony szybko i elastycznie w dostpnęj przestrzeni.

Okres spłaty pakietu rekuperatora to jedynie 2 – 3 lata. 

Oszczędność energii znacząco obniża koszty operacyjne malarni.

Skontaktuj się z nami jeśli Twoja malarnia ma potencjał do oszczędności energii poprzez modernizację.
Bazując na wizycie rozpoznawczej, przedłożymy koncepcję i obliczenia potencjalnych oszczędności.

Skontaktuj się z nami po więcej szczegółów

Możecie zadzwonić lub wysłać wiadomość bezpośrednio do mnie. Możecie także wykorzystać formularz kontaktowy przez poniższy link.

Edward Firek
Edward Firek
Rzeczoznawca PSK
Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami po więcej szczegółów