Niezawodna technologia śrutowania

Opatentowany przez Pekotek system pneumatycznego transportu ścierniwa Non-Waste jest niezawodnym i prostym rozwiązaniem dla nowoczesnej obróki strumieniowej.

Pneumatyczny system recyrkulacji ścierniwa jest niezawodnym i prostym rozwiązaniem dla nowoczesnych śrutowni

System może pracować z różnymi ścierniwami i umożliwia stosowanie dwóch różnych ścierniw do przemiennej pracy w jednej instalacji. W systemie nie ma transportu mechanicznego, co pozwala na dokładną separację i eliminuje możliwość zatrucia ścierniwa niemetalicznego śrutem.

Żywotność wyposażenia i potrzeby serwisowe są znacznie korzystniejsze od rozwiązań konwencjonalnych (systemów zgrzebłowych).

 • Kolektory podłogowe dla gromadzenia zużytego ścierniwa – brak niekontrolowanych strat ścierniwa, niewielkie zagłębienie
 • Odbiór z podłogi, transport, separacja zanieczyszczeń, filtracja powietrza, obieg wentylacyjny – realizowane przez jeden wentylator
 • Całą pracę wykonuje obiegowe powietrze wentylacji ( w okresie zimowym do 80% powietrza krąży w obiegu zamkniętym)
 • Zwarta budowa centrali (maszynowni), elastyczność posadowienia, szybki montaż
 • Możliwość przemiennej pracy dwoma różnymi ścierniwami w jednej kabinie (np. śrut/korund, śrut/mikrokule szklane)
  • Końcowy separator magnetyczny zapewnia pełną eliminację śrutu staliwnego ze ścierniwa niemetalicznego
 • Przejście na inny rodzaj ścierniwa realizowane jednym przełącznikiem w sterowni
 • System może pracować w trybie ręcznym lub z zastosowaniem programowanego robota
 • Oświetlenie lampami LED w specjalnych, bezpiecznych obudowach
 • Możliwość przystosowania do czyszczenia/malowania/suszenia w jednej kabinie (system MOBL)

System pneumatyczny Non-Waste

Opatentowany przez Pekotek system Non-Waste dla recyrkulacji ścierniwa i filtrowania powietrza jest prosty, niezawodny i energooszczędny.

Recyrkulacja ścierniwa powietrzem wentylacji zapewnia jego czystość, chroni przed zawilgoceniem i eliminuje niekontrolowane straty obiegowe.

Transport ścierniwa i jego separację, filtrowanie powietrza i odprowadzenie odpadów realizuje jeden wentylator, który pracuje z czystym powietrzem, za sekcją filtrów.

Zasada działania pneumatycznej separacji ścierniwa

Powietrze jest zasysane poprzez kolektory podłogowe NON-WASTE (2). Strumień powietrza transportuje obsypane na dno kolektora zużyte ścierniwo do separatora (14) skąd użyteczna frakcja wraca do zbiornika srutownicy (19). Brudne powietrze płynie dalej do sekcji filtrów (13). Filtry czyszczone są programowanymi impulsami sprężonego powietrza, a zrzucone zanieczyszczenia spadają do komory pod filtrami (16), a następnie do specjalnych zbiorników. Wentylator (15) podaje czyste powietrze na zewnątrz (8) albo zawraca 80% powietrza do kabiny (6). Proszę obejrzeć wizualizację działania naszego systemu NON-WASTE (video).

 

Dwuścierniwowy system obróbki strumieniowej

System NON-WASTE umożliwia czyszczenie różnymi ścierniwami (śrut, korund, Garnet, kule szklane) przez jeden zestaw urządzeń do transportu i separacji ścierniwa oraz filtrowania powietrza, w jednej kabinie. Proces kontrolowany jest z jednego pulpitu sterującego.

System obiegu pneumatycznego, wspomagany separatorem magnetycznym zapewnia dokładną separację śrutu od ścierniwa niemetalicznego. W systemie nie ma miejsc ”martwych”, gdzie może gromadzić się ścierniwo, poza naszą kontrolą.

Czyszczenie i malowanie w jednej kabinie

Wielkogabarytowe i trudne do przemieszczania elementy obrabiane, w przypadku ograniczonych możliwości manewrowych, mogą być efektywnie oczyszczone i pomalowane w jednej kabinie. Uniwersalna, dwufunkcyjna kabina pozwala na szybkie oczyszczenie, pomalowanie i wysuszenie konstrukcji bez jej przemieszczania, przy niższych kosztach.

Napędzany powietrzem system NON-WASTE umożliwia malowanie gdy sterowanie ustawione jest na ”czyszczenie”.

Instalacje mobilne

Instalacje do czyszczenia strumieniowego, malowania i suszenia dostarczamy także jako gotowe do pracy bloki w mobilnej obudowie kontenerowej.

Zdolności przerobowe dopasowujemy do oczekiwań użytkownika.Najmniejsze jednostki dostarczamy w standardowych kontenerach morskich, a największe w projektowanych indywidualnie obudowach prefabrykowanych.

Śrutownia mobilna

Cały system obiegu ścierniwa NON-WASTE firmy Pekotek może być zainstalowany w mobilnym kontenerze. Jest to rozwiązanie elastyczne i może być przemieszczane w sposób prosty do różnych lokalizacji.

Instalacja mobilna zachowuje także wysoką wartość odsprzedaży, oferując możliwość leasingowania.

Oferujemy więcej informacji n/t różnych opcji finansowania i wypożyczania.

Koszty operacyjne systemu obiegu ścierniwa NON-WASTE są bardzo niskie

 

Koszty eksploatacyjne systemu NON-WASTE firmy Pekotek są bardzo niskie. Pneumatyczny system NON-WASTE posiada minimalną ilość elementów zużywających się w porównaniu z mechanicznym systemem podłogi zgrzebłowej.

Koszty serwisu i części zamiennych są niewielkie. Zapoznaj się z naszą koncepcją serwisu.

Skontaktuj się z nami po więcej informacji

Możesz zadzwonić lub napisać do mnie bezpośrednio. Możesz także kontaktować się poprzez poniższy link.
Edward Firek
Edward Firek
Rzeczoznawca PSK
Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami po więcej szczegółów