Nowoczesne malarnie mokre

Pekotek Oy specjalizuje się w dostawach przemysłowych linii obróbki powierzchniowej.

Malarnie zbudowane w oparciu o nowoczesne technologie, uwzględniające bezpieczeństwo pracy, efektywność energetyczną i kosztową, zapewniają elastyczność i warunki dla jakościowej produkcji.

Wyposażenie techniczne zaprojektowane przez Pekotek jest wytwarzane we własnym zakładzie produkcyjnym w Joensuu (Finlandia) zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Malarnie nasze wyposażone są w system ciągłej kontroli stężenia par rozpuszczalników (VOC) lub wilgotności (przy malowaniu farbami wodorozcieńczalnymi) oraz w wysokosprawny system odzysku ciepła, gwarantując niskie zużycie energii. Urządzenia są niezawodne, z niskimi kosztami utrzymania ruchu. Pekotek ze swoim kilkudziesięcioletnim doświadczeniem gwarantuje niezawodność i efektywność rozwiązań technicznych malarni.

Najefektywniejsze energetycznie malarnie na rynku

Nasze centrale wentylacyjno-grzewcze wyposażone są w systemy ciągłej kontroli par VOC/ wilgotności oraz oraz wysokosprawne rekuperatory, zapewniając niskie zużycie energii cieplnej. Urządzenia są niezawodne, z niskimi kosztami utrzymania ruchu. Wszystkie wentylatory pracują z falownikami, co pozwala na automatyczną kompensację zmian w oporach przepływu, optymalizując wentylację kabiny i zużycia energii.

Automatyczny monitoring stężenia par VOC w kabinie zapewnia dobre warunki pracy malarzy i bezpieczeństwo kabiny, optymalizując cyrkulację wentylacji. Wymiana powietrza (wyrzut zużytego/pobór świeżego) następuje jedynie gdy stężenie przekracza nisko ustawiony próg bezpieczeństwa.

Sprawny i bezobsługowy rekuperator odzyskuje min. 70% ciepła z powietrza wywiewanego

Efektywna sprawność rekuperatora obrotowego przekracza 70%. Ochrona rekuperatora specjalnymi filtrami gwarantuje sprawną i bezobsługową pracę urzadzenią. Zintegrowana konstrukcja zapewnia minimalistyczne gabaryty. Zapotrzebowanie na zasilanie energią z zewnątrz jest obniżone, co skutkuje zmniejszonymi gabarytami wymienników ciepła. W efekcie, szkodliwa emisja do atmosfery jest także obniżona.

Nasze systemy odzysku ciepła i kontroli stężenia par VOC mogą być instalowane w istniejących malarniach starego typu.

Narzędzia cyfrowe dla malarni

Elektroniczny system kontroli funkcjonowania malarni dostarcza wiele użytecznych informacji, które mogą być wykorzystane dla zapewnienia prawidłowych warunków pracy, eliminacji zakłóceń i poprawy wydajności linii.
System może być rozbudowywany wg. życzenia klienta, a wszystkie mierzone parametry poddane wizualizacji. Przykładowo, zasoby informacyjne mogą być użyte do monitorowania wydajności na poszczególnych zmianach, wykorzystania czasu, śledzenia drogi elementu przez fazy technologiczne

Mieszalnie farb

Stężenie par rozpuszczalników w magazynie i mieszalni farb jest kontrolowane w sposób ciągły przez system automatyczny. Jeśli stężenie przekroczy zadany próg, wentylacja uruchamia się automatycznie i zanieczyszczone powietrze wywiewane jest na zewnątrz. Po obniżeniu stężenia system wraca do fazy czuwania.
Oferujemy także dostawy kompletnego wyposażenia magazynu i mieszalni farb wraz z pompami malarskimi ”pod klucz”.

Dostawy ”pod klucz”

Pekotek dostarcza na życzenie kompletne instalacje na warunkach ”pod klucz”, zawierające wszystkie pozycje kosztowe. Poza dostawą kompletnej centrali wentylacyjno-grzewczej, pozostałe pozycje obejmują zazwyczaj:

  • Obudowę kabiny zgodnej z życzeniami klienta i wymaganiami przepisów p-poż.
  • Lampy ATEX wraz z komponentami
  • Manualne lub napędzane przenośniki dla transportu elementów obrabianych
  • Pompy malarskie i destylarki do odzysku rozcieńczalników
  • Wózki transportu technologicznego

Punktem wyjścia jest założenie o przewadze konkurencyjnej naszego klienta

Własne rozwiązania projektowe i produkcja w naszym zakładzie w Joensuu gwarantują wysoką jakość i niezawodność naszych urządzeń.


Realizujemy pełen zakres usług, od projektowania malarni, poprzez usługi konsultingowe do szerokiego zakresu dostaw ”pod klucz”.


Członkowie naszego zespołu są fachowcami z wieloletnimi doświadczeniami w pracy na liniach obróbki powierzchniowej, co gwarantuje rzetelne wypełnianie oczekiwań nbaszych klientów.


Zawsze koncentrujemy się na oferowaniu najlepszego efektu końcowego, także efektywności kosztowej, co gwarantuje konkurencyjność naszego odbiorcy w długim przedziale czasowym.


Pakiet ofertowy Pekotek zawiera także różnorodne pro-wydajnościowe narzędzia informatyczne poprawiające wydajność i jakość pracy linii obróbki powierzchniowej

Skontaktuj się z nami po więcej szczegółów

Możecie zadzwonić lub wysłać wiadomość bezpośrednio do mnie. Możecie także wykorzystać formularz kontaktowy przez poniższy link.

Edward Firek
Edward Firek
Rzeczoznawca PSK
Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami po więcej szczegółów