Pekocare Upkeep

Pekocare Upkeep jest aplikacją utrzymania ruchu dla działań prewencyjnych i dokumentowania obsługi linii obróbki powierzchniowej.

Znaczenie obsługi prewencyjnej

Kluczowym zadaniem linii produkcyjnej jest wysoki stopień wykorzystania urządzeń. Postój linii oznacza wzrost kosztów i utratę produkcji. Brak kilku tanich części może unieruchomić linię na kilka dni. To samo może mieć miejsce, jeśli nie wykonamy serwisu w odpowiednim czasie. Ukryte usterki nie są zauważane w codziennej rutynie. W przypadku wystąpienia problemu, brak dokumentacji o obowiązkowych czynnościach serwisowych komplikuje procedury definiowania przyczyn postoju.

Możemy z pełną odpowiedzialnością zaplanować czynności serwisowe przy pomocy inteligentnej aplikacji Pekocare.
Stała cena obejmuje roczne przeglądy stanu technicznego, czynności obligatoryjne i dokumentowanie stanu wentylacji oraz wyposażenia zapewniające bezpieczeństwo.

Koncepcja raportu na bazie oceny stanu technicznego

W czasie każdego przeglądu rocznego opracowujemy raport z dokładną oceną stanu technicznego linii obróbki powierzchniowej, w którym każda faza procesu jest traktowana jako odrębna całość. Raport jest zapisany jako stan rzeczywisty w systemie Pekocare Upkeep, z jego bazowym programem planowych czynności serwisowych, generując dokumentację przeglądu i zapis historii przeglądów.
Jako efekt raportu otrzymacie również listę uzupełniających zakupów z ich cenami.

Monitorowanie krytycznych urządzeń wykonawczych

System Pekocare Upkeep może także być zintegrowany z monitorowaniem działania i stanu technicznego krytycznych urządzeń wykonawczych, dla zapobiegania nieprzewidzianych awarii całego systemu.

Zarządzanie rzeczywistym zasobem części zamiennych

System Pekocare Upkeep może być zintegrowany z ewidencją zapasu krytycznych części zamiennych. Pozwala to na znaczne skrócenie postoju w przypadku awarii.

Skontaktuj się z nami po więcej szczegółów

Możecie zadzwonić lub wysłać wiadomość bezpośrednio do mnie. Możecie także wykorzystać formularz kontaktowy przez poniższy link.

Edward Firek
Edward Firek
Rzeczoznawca PSK
Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami po więcej szczegółów