Midroc Alucrom

T_PLACEHOLDER_IMAGE
Mobile blasting container
Klient
Midroc Alucrom
Opis projektu
Pekotek dostarczył mobilne ropzwiązanie śrutowni do Midroc Alucrom AB w Szwecji w 2019. Zakres dostawy obejmował separację ścierniwa oraz przebudowę systemu podłogi.

Pekotek dostarczył mobilne ropzwiązanie śrutowni do Midroc Alucrom AB w Szwecji w 2019. Zakres dostawy obejmował separację ścierniwa oraz przebudowę systemu podłogi.