Service

Regelbundet underhåll är en hörnpelare och vi skriver serviceavtal. I servicen som innefattar bl.a. lagstadgade kontroller som ansluter sig till anläggningen på en och samma gång.
 

Vår servicepersonal är specialiserad på ytbehandlingsutrustning och kartläggningar av dessa. Regelbundet underhåll säkerställer en störningsfri drift. I vårt sortiment finns på lager de mest frekventa reservdelarna om sådana behövs.

Vi utför vid behov även siktanalyser av blästermedel på ort och ställe.

Kompressorservice ingår också i vårt utbud av servicetjänster.

Vi utför kalibrering av gasdetektorer, granskning och rengöring av ventilationskanaler med luftflödesmätning samt jordmätning. Mätning av isolerings motstånd med utfärdande av intyg. Samt övriga lagstadgade mätningar efter behov.

Vi besiktar och utvärderar ATEX-klassade utrymmen och klassningsritningar efter Erat behov.

Genom en samordning av servicebesök, så hålls kostnaden för dessa inom en rimlig nivå.

Reservdelar

Filter till blästeranläggningar, målerier samt slungblästermaskiner.

ATEX-klassad belysning och belysningsarmatur.

Speciallampor till blästeranläggningar.

Slitage delar och olika tillbehör för bläster- och slungblästermaskiner.

Olika blästermedel såsom stål kross, aluminiumoxid, glaskulor, rostfria blästermedel, m.fl.


Kontakt oss, så lämnar Vi gärna priser på filter, reservdelar och service m.m.

Ajankohtaista

Ei uutisia saatavilla tällä hetkellä.

Specifikt gjorda ytbehandlingsanläggningar samt ytbehandlingsutrustningar – efter Era specifika kravspecifikation.

I produktsortiment finns blästeranläggningar, slungblästermaskiner, målerier och kompletta ytbehandlingsanläggningar och olika lösningar för målningslinjer med transportband.

Ventilation och värmeåtervinning i verkstäder

Pekotek levererar anläggningar för filtrering och värmeåtervinning även för krävande miljöer. Exempelvis för utsugning av svetsgaser och för dammbemängda miljöer i verkstäder.

Rätt vald Filtreringsteknik så kan värmeåtervinningens verkningsgrad hållas oförändrad och anordningarna nästan underhållsfria.

Ei uutisia saatavilla tällä hetkellä.
T_COOKIE_HEADLINE
T_COOKIE_MAINDESCRIPTION