Pekocare Productivity

PekoCare Productivity är en tjänst som ökar produktiviteten hos en ytbehandlingsanläggning.
Mer målade delar presteras med mindre ansträngning.

Produktiviteten hos ytbehandlingslinjen

Ytbehandling sker ofta i en situation där utrustningsanvändningen är god, men ingen vet när man bör vara särskilt produktiv. Det är ofta svårt att hitta förbättringsområden när man inte vet vilka skift och vilka produktionssatser som utförts väl eller hur effektivt de skett. I ytbehandlingsanläggningar i Skandinavien är ett bra mått på produktivitet cirka 80 000 - 100 000 € / person / år. Ofta beror detta på tre faktorer: 

  • Lång ledtid
  • Dålig beläggning
  • Ineffektiv målningsteknik

Beläggning för målarfärg

Vändningstiden förbättras genom att minska onödiga färgförändringar och om man identifierar organisationsbrister i målningskön. Påfyllningsnivån förbättras genom upphängningstekniken och genom att man övervakar om upphängningen varit framgångsrik. Målningstekniker kan förbättras genom förbättringar av utrustningen och personalens arbetsmetoder.

I Pekocares produktivitetssystem dokumenteras och utvärderas beläggningsgraden, varefter informationen förs in i ett enkelt rapporteringsbart visuellt format. 

Personlig utveckling av målarverkstad som en del av tjänsterna

Som en del av Pekocares produktivitetstjänst hålls produktionsanalyser och utvecklingsmöten med en utsedd Pekotek-målariexpert. Slutkundens ytbehandlingsprocess finjusteras i en anda av ständiga förbättringar för att öka produktiviteten.  

Fråga oss om mer information, jag hjälper gärna till!

Du kan ringa eller skicka ett meddelande direkt till mig. Du kan också kontakta oss via kontaktformuläret via länken nedan.

Mats Englund
Mats Englund
Säljare, Sverige
Säljare, Sverige
Är du intresserad?

Kontakta oss för mer information