06.03.2023

Mecanil Oy Ab Leverans av kulblästring och pulverlackskammare, ugn och transportörsystem till...

Mecanil Oy Ab Leverans av kulblästring och pulverlackskammare, ugn och transportörsystem till Liljendal.

14.02.2023

Pekotek levererade en skräddarsydd ytbehandlingslinje till David Brown Santasalo

Pekotek levererade till David Brown Santasalos nya fabrik i Jyväskylä en energieffektiv ytbehandlingslinje, som...

23.05.2022

PEKOTEK INC. (FIN) HAR STARTAT SAMARBETE MED RICHARD STEEN AB

Pekotek Inc., a Finnish är ett företag i Finland från Norra Karelen, har ingått ett återförsäljaravtal med Richard Steen...

22.03.2021

Pekotek kommer att förse Carelia Corro Oy med en mobil ytbehandlingslösning

Pekotek kommer att förse Carelia Corro Oy med en mobil ytbehandlingslösning för Lievestuore. Linjen som ska levereras...