Slungblästring

SLUNGBLÄSTRINGMASKINER OMFATTAR AUTOMATISK FÖRBEHANDLINGSUTRUSTNING FÖR EXEMPELVIS BALK-, PLÅT-, GJUT- OCH RÖRPRODUKTER.

Vi levererar vi olika typer av slungblästringmaskiner motsvarande unika specifikationer

Slungblästring och dess princip

Slungblästringmaskinens elmotorer driver turbinerna, vilket ger rengöringsmedel en slaghastighet på cirka 70 m / s på insatssytan. Slungblästring är nästan tio gånger snabbare än manuell sandblästring, men det är inte lämpligt för alla tillämpningar. Det blåsta materialet återförs till mediacirkulationssystemet, vilket säkerställer cirkulation i en sluten cykel med effektiv dammseparation. Damm sugs in i filtret, så arbetsmiljön är alltid helt ren och uppfyller de högsta kraven.

Pekotek specialiserar sig på skräddarsydda nyckelfärdiga lösningar

Att integrera slungblästringsmaskiner i befintliga linjer är vår styrka. Vi levererar inte bara enheter utan heltäckande lösningar. Vi strävar efter optimerade blästringslösningar anpassade efter kundernas behov för att uppnå bästa möjliga slutresultat.

Kran Typ av slunblästringmaskiner

Slungblästringsmaskiner av kran typ är konstruerade för att hantera gjutgods, svetsade strukturer etc. Arbetsstyckena hängs individuellt eller i kluster på en hängare som drivs manuellt eller av en elektrisk överföringstransportör i blästringkammaren. Under blästringprocessen roterar kranen inuti kammaren och arbetsstycket rengörs effektivt från dess yttre ytor.

Y-transportören tillåter att en kran laddas och lossas utanför blästringkammaren medan den sekundära kranen befinner sig i blästringprocessen.

Genomförsel slungblästring-maskiner

Det är vanligtvis vettigt att rengöra plattliknande strukturer, balkar och rör med en genomvalsrulle. De motoriserade rulltransportörerna är utrustade med en matningshastighetsregulator (växelriktare) och transporterar delarna genom blästringskammaren. Arbetsstyckets storlek och former avgör antalet turbiner.

Ett alternativ till rulltransportören kan vara ett upphängningsspår, för de fall då slungblästringmaskinens öppning är vertikal.

Nödvändig kartläggning och planering

En framgångsrik upphandlingsprocess för gjutningsmaskiner kräver alltid som bekant insikt i slutkundens produktion och processkrav. Under kartläggningsfasen är det en bra idé att avgöra maximala storlekar och produktionsvolymer för de bitar eller delar som ska kastas, med hänsyn till framtida tillväxt. och rymdbehov för en slungblästringmaskin.

Fråga oss om mer information, jag hjälper gärna till!

Du kan ringa eller skicka ett meddelande direkt till mig. Du kan också kontakta oss via kontaktformuläret via länken nedan.

Mats Englund
Mats Englund
Säljare, Sverige
Säljare, Sverige
Är du intresserad?

Kontakta oss för mer information