Slungblästring

Vi levererar olika slag av slungapparater beroende av styckena och profilen:

- trum- och bordsmodeller
- rull- och rem transportörsmodeller
- hängbanemodeller

Vi erbjuder även begagnade slungmaskiner.

Vi besiktar och kartlägger maskinernas tillstånd, utför vid behov moderniseringar och underhåll av slitagedelar. Se servicetjänster. 

T_COOKIE_HEADLINE
T_COOKIE_MAINDESCRIPTION