Modernisering av ytbehandlingslinjer

Pekoteks speciella expertis är modernisering av gamla ytbehandlingslinjer.

Det är inte alltid klokt att investera i en ny ytbehandlingslinje om en modernisering av en äldre anläggning uppnår önskat resultat

Pekoteks expertis omfattar modernisering av gamla ytbehandlingslinjer. I de flesta fall ersätter moderniseringar ett eller flera steg i ytbehandlingsprocessen med ett nytt eller förbättrar linjens övergripande effektivitet. Typiska effektiviseringsmoderniseringar inkluderar förbättrad energieffektivitet hos gamla målningslinjer med hjälp av värmeåtervinningsteknik. Eller så sker en uppgradering av en gammal naturlig sandblästringsanläggning till att omfatta återvinningsbart blästermedel.

Rivning av gammal utrustning

I de flesta fall involverar moderniseringsprojekt nedmontering av gammal utrustning som har nått slutet av sin livscykel. Vi tar hand om säker demontering av utrustningen och korrekt avfallshantering / återvinning av avfall.

Vi uför maskininstallationer under goda produktionsvillkor

Vi installerar renoveringsbara maskiner flexibelt enligt villkoren för kundens produktionstid och för att minimera risken för produktionsstopp. Vi kan också erbjuda tillfälliga ytbehandlingslösningar vid längre produktionsavbrott.

Prefabricerade kombinationer

Vi strävar alltid efter att leverera förberedda enheter i så hög utsträckning som möjligt för att minimera installationstiden i slutkundens lokaler. Tillverkning och förberedelser sker vid Pekoteks fabrik i Reijola.

Med god värmeåtervinning, kort återbetalningsperiod

Effektiv och underhållsfri värmeåtervinning återställer minst 70% av frånluftsenergin. Dessutom säkerställer automatisk gasövervakning rena och säkra arbetsförhållanden, justerar frånluften efter det faktiska behovet och möjliggör luftcirkulation samtidigt som det sparar energi.

Kompakt förmonterad och elektrifierad utrustning kan placeras flexibelt i befintliga utrymmen och med snabb installation. Återbetalningsperioden för ett LTO-paket är cirka 2 till 3 år.

Energieffektivitet minskar driftskostnaderna avsevärt

Kontakta oss för att ta reda på om din ytbehandlingslinje har potential att spara energi eller öka effektiviteten genom modernisering. Ett studiebesök av oss resulterar i att vi gemensamt kan uppskattninga och beräknina besparingspotentialen.

Fråga oss om mer information, jag hjälper gärna till!

Du kan ringa eller skicka ett meddelande direkt till mig. Du kan också kontakta oss via kontaktformuläret via länken nedan.

Mats Englund
Mats Englund
Säljare, Sverige
Säljare, Sverige
Är du intresserad?

Kontakta oss för mer information