Pekocare Upkeep

Pekocare underhåll är en underhållsapplikation avsedd för förebyggande underhåll av ytbehandlingslinjer och för dokumentation.

Betydelsen av förebyggande underhåll

En viktig förutsättning för produktionslinjen är att utrustningen håller hög standard. Avbrott innebär direkta kostnader och förlorad produktion. Brister eller problem motsvarande ett värde på några tiotals kronor eller euro för reservdelar kan förlama din linje i flera dagar. Detsamma händer om underhåll försummas istället för att ske tid. Latenta fel försummas lätt i det dagliga arbetet. I händelse av problem komplicerar dessutom bristen på rutinmässig eller lagstadgad revisionsdokumentation ansvarsfrågor.

Vi tar ansvar för att planera underhåll med hjälp av den smarta applikationen Pekocare underhåll. Det fasta priset inkluderar också en årlig tillståndsundersökning samt lagstadgat underhåll och dokumentation av ventilations- och säkerhetsutrustning.

Baserat på tillståndsrapport

Vid varje årligt underhållsbesök genomför vi en omfattande tillståndsbedömning av ytbehandlingslinjen, varje processsteg betraktas som en separat enhet och allt avrapporters. Rapporten lagras i realtid i Pekocare Underhållssystem med dess underhållsåtgärder, rapporten bildar samtidigt ett underhållsdokument med underhållshistorik. Som en del av rapporten kommer du också att få en lista över nödvändiga reservdelar med priser.

Övervakning av kritiska ställdon

Pekocare Underhållssystem kan också integreras med individuell ställdonsövervakning och tillståndsövervakning för att förhindra risken för oförutsedda maskinfel avseende kritisk utrustning.

Hantering av reservdelar i realtid

Vid behov kan Pekocare Underhållssystem anslutas till lagerbalansen för kritiska reservdelar i realtid. Detta minskar stilleståndstiden avsevärt vid maskinstopp.

Fråga oss om mer information, jag hjälper gärna till!

Du kan ringa eller skicka ett meddelande direkt till mig. Du kan också kontakta oss via kontaktformuläret via länken nedan.

Mats Englund
Mats Englund
Säljare, Sverige
Säljare, Sverige
Är du intresserad?

Kontakta oss för mer information