23.05.2022 Upphovsman Maria Smura

PEKOTEK INC. (FIN) HAR STARTAT SAMARBETE MED RICHARD STEEN AB

Pekotek Inc., a Finnish är ett företag i Finland från Norra Karelen, har ingått ett återförsäljaravtal med Richard Steen AB som har varit aktivt på den svenska marknaden inom industrin i många år.
Bild kommer snart

Pekotek Inc., a Finnish är ett företag i Finland från Norra Karelen, har ingått ett återförsäljaravtal med Richard Steen AB som har varit aktivt på den svenska marknaden inom industrin i många år.Tanken med detta samarbete är att presentera finsk ”know-how” och professionella  kunskaper på den Svenska marknaden i samarbete med lokala partners.

Samarbetet

Samarbetsavtalet nåddes redan i oktober 2021 efter ett påfrestande år med COVID-19 pandemin. 

Pekotek Inc. och Richard Steen AB är spända på att starta upp detta samarbetet med förhoppning om gemensam framgång. Pekotek får ett bättre fotfäste i de nordliga länderna och Richard Steen AB kan erbjuda innovativ finsk know-how på ett professionellt sätt.

Samarbetet började redan innan utbrottet av COVID-19 pandemin vilket har lett till försening av lanseringen i Sverige. Med detta samarbete som bas hoppas vi kunna expandera i Sverige och vidare till Norska marknaden och sedan vidare.

Richard Steen AB

Richard Steen AB har varit ett företag för den Svenska industrin sedan 1972. 

Ursprungligen kommer företaget från Richard Steen & Sønn i Oslo, där företaget startade med försäljning av sandblästringsutrustning och kompletta blästerlinjer. Idag är det ett familjeföretag som drivs av Anna-Carin & Mats Englund. 

Företaget förser sina kunder med kompletta anläggningar, reservdelar och förbrukningsmaterial inom hela landet vad de gäller ytbehandling genom blästring och målning samt utrustning för borr, kap och skärning.