Midroc Alucrom

Bild kommer snart
Mobil sprängbehållare
Kund
Midroc Alucrom
Om projekt
Pekotek levererade en mobil blästringslösning till Midroc Alucrom AB i Sverige under 2019. Leveransen inkluderade mobil utrustning och rumslösning för blästermedelsåtervinning och modernisering av uppsamlingsgolvet.

Pekotek levererade en mobil blästringslösning till Midroc Alucrom AB i Sverige under 2019. Leveransen inkluderade en mobilutrustningsrumslösning för blästermedel återvinning och modernisering av uppsamlingsgolvet. Rummet för mobil utrustning tillverkades och förutrustades vid fabriken i Reijola, vilket hjälpte till att minimera slutkundens produktionsavbrott. Mobilutrustningslösningen möjliggör flexibel bärbarhet av masugnens blästringteknologi i framtiden och säkerställer därmed också bevarandet av utrustningens värde och flexibel överföring till en ny plats om det behövs.