Carelia Corro

Bild kommer snart
Syra betningsanläggning
Kund
Carelia Corro Oy
Om projekt
Pekotek har kommit överens om ett omfattande underhållssamarbete med Carelia Corro Oy. Samarbetsavtalet omfattar alla Carelia Corro Oy: s kontor och omfattar förebyggande underhåll av ytbehandlingsutrustning och anläggningar samt Pekotek Digital Twin

Pekotek har kommit överens om ett omfattande underhållssamarbete med Carelia Corro Oy. Underhållsavtalet omfattar alla Carelia Corro Oy kontor och omfattar förebyggande underhåll av ytbehandlingsutrustning och anläggningar, Pekotek Digital Twin-datalagringssystem och leverans av lyftutrustning med underhåll. Dessutom inkluderar Pekoteks leverans QHES och inspektionstjänster.

Avtalet är ett viktigt erkännande för Pekotek Oy för den långsiktiga utvecklingen av underhållskonceptet och skapandet av mervärde för kundföretag.