19.04.2024 Kirjoittaja Petri Rautiainen

Pekotek Oy myyntikanavien avaaminen uusiin kohdemaihin

Pekotek Oy myyntikanavien avaaminen uusiin kohdemaihin Kyseessä on Pekotek Oy:n pitkän aikavälin kilpailukykyä parantava hanke, jossa yritys selvittää kansainvälistymiseen liittyviä mahdollisuuksia.
Kuva tulossa

Pekotek Oy myyntikanavien avaaminen uusiin kohdemaihin

Kyseessä on Pekotek Oy:n pitkän aikavälin kilpailukykyä parantava hanke, jossa yritys selvittää
kansainvälistymiseen liittyviä mahdollisuuksia. Myönnettävällä rahoituksella on merkittävä vaikutus
hankkeen toteutukseen. Lisäksi hankkeen toteutuksella on merkittävä vaikutus yrityksen kehittymisen ja kasvuun.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeeseenne avustusta valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun lain (758/2021) nojalla tämän päätöksen mukaisesti. Hanke on osa uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa.

Kuvat